Terjemahan Bahasa Melayu Al Quran 
Al Quran Sebagai Panduan Hidup 
Terjemahan Bahasa Melayu Al Quran

Situasi Semasa Terjemahan Al Quran
 
Anda mungkin sukar mendapatkan senaskah Al Quran yang mempunyai terjemahan dalam Bahasa Melayu. Kebanyakan kitab terjemahan Al Quran adalah dalam Bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita sukar memahami perkataan atau Bahasa Indonesia kerana ia bukan bahasa orang-orang Melayu khususnya di Malaysia.

Sekiranya ada puan terjemahan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu, kita mungkin ragu-ragu akan ketulenan bahasa Al Quran. Ini kerana bahasa Arab bukan bahasa kita dan kita tidak memahaminya.
 
Kita ada mendengar Al Quran palsu yang ditulis oleh musuh Islam bagi memesongkan pegangan orang Islam.

 
Dapatkan Terjemahan Al Quran Bahasa Melayu
 
Kini kita tidak perlu risau lagi. Kita boleh mendapat senaskah Al Quran tulen dalam Bahasa Arab dengan terjemahan dalam Bahasa Melayu.

Terjemahan Bahasa Melayu Al Quran Al Karim diterbitkan oleh Al Hidayah House of Qur'an Sdn Bhd, iaitu sebuah syarikat perniagaan Bumiputera dari Kuala Lumpur.

Terjemahan Bahasa Melayu Al Quran Al Karim baru diterbitkan dengan Cetakan Pertama pada 2011 dengan jumlah muka surat 909..


 
Ciri Terjemahan Bahasa Melayu Al Quran Al Karim
1. Ia adalah sebuah Al Quran tulen dengan 114 surah dan 604 muka surat

2. Ia dilengkapkan dengan terjemahan Al Quran dalam Bahasa Melayu

3. Ia mempunyai kelulusan penerbitan daripada Kementerian Dalam Negeri pada 11/10/2010 dengan fail rujukan: KDN: PQ/Q.1001/1.2/QA/303/48/2010


4. Ia dilengkapi dengan 10 bab Ilmu Tajwid sebagai rujukan pembaca, iaitu:

Bab 1: Nun Sakinah dan Tanwin
Bab 2: Mim Sakinah
Bab 3: Mim Tasydid dan Nun Tasydid
Bab 4: Lam Takrif
Bab 5: Lam Tebal dan Tipis
Bab 6: Hukum-Hukum Idgham
Bab 7: Bahagian-Bahagian Mad
Bab 8: Hukum Membaca RA'
Bab 9: Qalqalah
Bab 10: Waqaf

5. Ia dilengkapi dengan 15 Indeks Peristiwa bagi memudahkah pembaca membuat rujukan Al Quran, iaitu seperti berikut:
Bab 1: Rukun-Rukun Islam
Bab 2: Iman
Bab 3: Al Quran
Bab 4: Ilmu dan Cabang-Cabangnya
Bab 5: Amal
Bab 6: Dakwah Kepada Allah
Bab 7: Jihad

Bab 8: Manusia dan Hubungan Kemasyarakatan
Bab 9: Hubingan dan Akhlak
Bab 10: Peraturan Perhubungan Dengan Harta
Bab 11: Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Hukum
Bab 12: Hubungan Politik dan Kemasyarakatan
Bab 13: Pertanian dan Perdagangan
Bab 14: Sejarah dan Kisah Peristiwa
Bab 15: Agama-Agama

6. Ia dilengkapi dengan Indeks Al Quran iaitu nombor 114 surah, nama surah, muka surat surah dan lokasi ia diturunkan (Makah atau Madinah)

 
Cara Membuat Pesanan
Harga senaskah Terjemahan Bahasa Melayu Al Quran Al Karim ialah RM97 (tidak termasuk belanja pos)

Kaedah bayaran ialah melalui akaun Maybank2u.com. Naskah akan dihantar secara pos atau dihantar sendiri di Kuala Lumpur.

Hubungi Pengedar

Sila hubungi saya bagi mendapatkan naskah Terjemahan Bahasa Melayu Al Quran Al Karim.

Mansid
5 Jalan Budiman 13
Taman Mulia, Bandar Tun Razak
56000 Kuala Lumpur
Email: mansid@yahoo.com
Telefon: 013-366 1242